AQUÍ PODEM VEURE ALGUNS EXEMPLES DE VESTIDORS A MIDA: